Zespół

Filarem firmy jest dr hab. inż. Ireneusz Wyczałek, specjalista ds. geodezji i fotogrametrii.
Właścicielem jest mgr Michał Wyczałek, specjalista w zakresie GIS, IT, geodezji w tym fotogrametrii i teledetekcji.