Oferta dla gmin

W ramach działalności własnej oraz współpracy firmy GEOMATIC z takimi instytucjami jak Instytut Geodezji i Kartografii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Eberswalde (Niemcy), barszcz.edu.pl itd. pragniemy zainteresować Państwa ofertą skierowaną dla gmin i jednostek samorządowych.

W ramach oferowanych usług wymienić należy:

 1. Teledetekcyjna (na podstawie obrazów satelitarnych lub lotniczych) identyfikacja siedlisk Barszczu Sosnowskiego (http://barszcz.edu.pl/barszcz-sosnowskiego-inwentaryzacja-z-lotu-ptaka/)
  Mapa inwentaryzacji Barszczu Soskowskiego
 2. Obliczenie potencjału solarnego powierzchni np. dachów w obrębie gminy i prezentacja w formie portalu internetowego dla mieszkańców i inwestorów: http://www.napraw.lubon.pl/ (dane solarne)
  NaprawLubon Dane Solarne
 3. Aplikacja "NaprawMiasto" działająca zarówno na urządzeniach mobilnych jak i portal internetowy służące do zgłaszania przez mieszkańców miejsc niebezpiecznych lub wymagających interwencji ze strony Władz. Wszystkie zgłaszane dane zbierane są w bazie danej, do której dostęp mają wybrani pracownicy: http://www.napraw.lubon.pl/
  NaprawLubon
 4. Inwentaryzacja powierzchni reklamowych poprzez określenie lokalizacji oraz wymiarów wszystkich reklam na terenie miasta
  Inwentaryzacja Reklam
 5. Wykonanie opracowań lotniczych w postaci np. ortofotomapy, mapy stanu zieleni,  obliczanie powierzchni dachów i potencjału przechwytywania wody opadowej, itd.
  Obliczanie powierzchni dachów

  Obliczanie powierzchni dachów

 6. Inwentaryzacja zieleni miejskiej na podstawie danych lotniczych