Rolnictwo precyzyjne

Jesteśmy partnerem projektu „ASAP – Advanced Sustainable Aglicultural Production”, który tworzymy razem z Instytutem Geodezji i Kartografii, Farmerem.pl oraz firmą Agrotechnology. Zadaniem tworzonego systemu ASAP jest zastosowanie najnowszych technologii opartych na danych satelitarnych i lotniczych celem:

 • Dostarczenia kompleksowych usług i produktów opracowanych na podstawie zebranych danych dla sektora rolniczego
 • Wsparcia zarówno obiorców indywidulanych jak i firm czy instytucji wspierających
 • Dostarczamy produkty takie jak:
  • Mapa suszy
  • Mapa temperatury powierzchni i pokrywy śnieżnej
  • Mapa kondycji upraw
  • Aktualne zobrazowanie satelitarne
  • Mapa zawartości wody w roślinach
  • Mapa obszarów problematycznych
  • Mapy właściwości gleby oraz poligonów jednorodnych
  • Mapy zawartości azotu w glebie oraz roślinności
  • Prognoza plonów (mapa potencjału)
  • Mapa plonów
  • Mapa szkód łowieckich
  • Mapa złego przezimowania upraw
  • Mapa strat w produkcji w wyniku suszy
  • Mapa klasyfikacji upraw rolniczych w gminie/powiecie/województwie

Dla działań w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego firma GEOMATIC wraz z zakładem Geodezji Politechniki Poznańskiej zbudowała kamerę wielospektralną MSC, która jest jedyną w Polsce kamerą, która wykorzystuje możliwie jednakowe kanały spektralne, które rejestrowane są przez europejskiego satelitę Sentinel-2.
Osiągnięto 10 spójnych kanałów w przedziale 440-865 μm. Planuje się w najbliższym czasie doposażyć urządzenie w dodatkowy kanał termalny w przedziale 7000-13000 μm.

Jako firma dysponujemy poza dronami również załogowe statki powietrzne, dzięki którym mamy możliwość pozyskiwania danych dla dużych obszarów, jak również świadczyć usługi aero-agro w tym m.in. rozsypywanie kruszynka, owada zwalczającego występowanie omacnicy prosowianki na polach kukurydzy jak również inne zabiegi rozpylające.

Do dyspozycji mamy wiatrakowiec Xenon 4 oraz samolot Tecnam Echo 92.