Ortofotomapa cmentarza w miejscowości Michorzewo do celów ewidencji grobów

Projekt został zrealizowany na potrzeby ewidencji grobów na cmentarzu w miejscowości Michorzewo.  Na bazie zdjęcia (oczywiście w większej rozdzielczości) zostaną naniesione groby, które następnie zasilą bazę danych tworzonego systemu GIS dla tego cmentarza. Dzięki temu możliwe będzie na stronie internetowej wyszukiwanie i lokalizacja na mapie cmentarza grobów po podaniu np. nazwiska poszukiwanego zmarłego. Zdjęcia zostały zrobione z pułapu 60m, dokładność opracowania 3cm, całość składa się z 84 zdjęć.

 

 

 

Ortofotomapa Cmentarz Michorzewo

Comments are closed.