Sektor rolniczy – projekt ASAP

Jesteśmy partnerem projektu „ASAP – Advanced Sustainable Aglicultural Production”, który tworzymy razem z Instytutem Geodezji i Kartografii, Farmerem.pl oraz firmą Agrotechnology. Zadaniem tworzonego systemu ASAP jest zastosowanie najnowszych technologii opartych na danych satelitarnych i lotniczych celem:
• Dostarczenia kompleksowych usług i produktów opracowanych na podstawie zebranych danych dla sektora rolniczego
• Wsparcia zarówno obiorców indywidulanych jak i firm czy instytucji wspierających
Dostarczamy produkty takie jak:
• Mapa suszy
• Mapa temperatury powierzchni i pokrywy śnieżnej
• Mapa kondycji upraw
• Aktualne zobrazowanie satelitarne
• Mapa zawartości wody w roślinach
• Mapa obszarów problematycznych
• Mapy właściwości gleby oraz poligonów jednorodnych
• Mapy zawartości azotu w glebie oraz roślinności
• Prognoza plonów (mapa potencjału)
• Mapa plonów
• Mapa szkód łowieckich
• Mapa złego przezimowania upraw
• Mapa strat w produkcji w wyniku suszy
• Mapa klasyfikacji upraw rolniczych w gminie/powiecie/województwie
Dla działań w dziedzinie rolnictwa precyzyjnego firma GEOMATIC wraz z zakładem Geodezji Politechniki Poznańskiej zbudowała kamerę wielospektralną MSC, która jest jedyną w Polsce kamerą, która wykorzystuje możliwie jednakowe kanały spektralne, które rejestrowane są przez europejskiego satelitę Sentinel-2.
Osiągnięto 10 spójnych kanałów w przedziale 440-865 μm. Planuje się w najbliższym czasie doposażyć urządzenie w dodatkowy kanał termalny w przedziale 7000-13000 μm.

Comments are closed.